Rozpoczęła się dostawa pojemników na bioodpady

Rozpoczęła się dostawa pojemników na bioodpady

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli domów jednorodzinnych w przystosowanych do tego pojemnikach. W tym tygodniu firma odbierająca odpady rozpoczęła dostawę pojemników na bioodpady do domów.

Konsorcjum firm AVR/Miki, które realizuje zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Jaworzna dostarcza do domów jednorodzinnych pojemniki o pojemności 120 litrów, w których będą odbierane odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne. Pojemniki są przystosowane dla tego rodzaju odpadów, między innymi przez odpowiednią wentylację. Każda nieruchomość jednorodzinna otrzyma jeden pojemnik.
– Przyjęliśmy takie rozwiązanie, ponieważ odpady zielone pakowane do szczelnie zamykanych worków już po 2-3 dniach nie nadawały się do przetworzenia w kompostowniach i często były kwalifikowane jako odpady komunalne zmieszane – wyjaśnia zastępca dyrektora MZNK w Jaworznie Zbigniew Krepel.

Nowe pojemniki powinny trafić do wszystkich nieruchomości w Jaworznie do 16 października br. Do tego dnia można korzystać tak jak dotychczas z brązowych worków na bioodpady, potem ta frakcja będzie odbierana od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych wyłącznie w dostarczonych pojemnikach.