Wybierz dział:

Dyrekcja

Sekretariat dyrekcji, Północna 9b, IV piętro

Dyrektor

Tomasz Jewuła

zastępca dyrektora

Elżbieta Jach

zastępca dyrektora

Iwona Dubiel

Główny księgowy

Katarzyna Liszka

Dział Administracji i Informatyki

Północna 9b, III piętro

P.O. Kierownika

Inspektor

Podinspektor

Starszy referent

Podinspektor

Informatyk

Podinspektor

Kierownik

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Północna 9b, IV piętro

Inspektor

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Podinspektor

Dział gospodarki lokalowej

Północna 9b, IV piętro, III piętro

Kierownik

Katarzyna Dębosz – Kuś
pokój nr 408
+48 32 615 50 30 wew. 459
katarzyna.kus@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Zastępca Kierownika

Podinspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Inspektor

Inspektor

Starszy Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Pomoc Administracyjna-Biurowa

Dział Gospodarki Odpadami

Jaworzno ul. Galmany 1

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Specjalista

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Jaworzno ul. Górnośląska 39

Inspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Majster

Pomoc Administracyjna - Biurowa/Pracownik Gospodarczy

Dział Organizacji i Kadr

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Inspektor

Inspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Dział Rozliczeń

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Inspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Inspektor

Podinspektor

Podinspektor

Dział Współpracy ze Wspólnotami

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Inspektor

Dział Zamówień Publicznych

Północna 9b, IV piętro

Kierownik

Główny Specjalista

Podinspektor

Specjalista

Główny Specjalista

Dział Zieleni Miejskiej

ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe)

Kierownik, ogrodnik miejski

Starszy Inspektor

Specjalista

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców I

ul. Matejki 24g, tel.: 32 745 10 50, wew. 435 - 439

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM I (ul. Matejki 24g) lub pod nr tel.:  32 745 10 50 wew. 436 lub 437 od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, czwartek w godz. od 7.00 do 16.00, piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 44 55 55.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.:
601 46 47 21; 602 48 49 78.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. w budynku przy ul. Północnej 9c od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 604 239 733; 696 086 958.

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor nadzoru

Inspektor

Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

Podinspektor

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc administracyjna-biurowa

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców II

ul. Jagiellońska 70, tel./fax: 032 617 72 80 wew. 440-443

Zgłaszanie awarii:

Awarie elektryczne, wod.-kan. oraz c.o. można zgłaszać osobiście w BOM II (ul. Jagiellońska 70) lub pod nr tel.: 32 617 72 80 wew. 440 lub 442 od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, czwartek w godz. od 7.00 do 16.00, piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Awarie elektryczne od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 602 445 555.

Awarie wod.-kan. oraz c.o. od poniedziałku do środy po godz. 15:00, czwartek po godz. 16.00, piątek po godz. 14:00 i w dni wolne od pracy pod nr tel.: 601 46 47 21, 697 091 133.

p.o. Kierownik

Z-ca Kierownika

Inspektor nadzoru

Starszy Inspektor

Starszy Inspektor

Inspektor

Pomoc Administracyjna-Biurowa

Biuro Obsługi Mieszkańców na Osiedlu Stałym

ul. Inwalidów Wojennych 5, tel.: 32 615 52 30

Biuro czynne w czwartek od 7:00 do 16:00.

Dział Gospodarki Cmentarzami

Budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Pomoc Administracyjna - Biurowa

Dział Przydziałów Mieszkań

Północna 9b, III piętro

Kierownik

Natalia Getinger
pokój nr 305
natalia.getinger@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Podinspektor

Monika Urban
pokój nr 304
monika.urban@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Inspektor

Monika Koźmin
pokój nr 304
monika.kozmin@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Starszy referent

Ewelina Kasprzyk
pokój nr 303
ewelina.kasprzyk@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Specjalista

Anna Nowak-Pawłowska
pokój nr 303
anna.nowak-pawlowska@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych

Północna 9b, III piętro, pokój nr 309

Kierownik

Inspektor

Starszy Specjalista

Podinspektor

Zespół ds. Sprawozdawczości i Zagospodarowania Odpadów

43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 5

Kierownik

Inspektor

Inspektor