Prace na cmentarzach komunalnych

Prace na cmentarzach komunalnych

Na cmentarzach komunalnych dobiegają końca ostatnie zaplanowane na ten rok prace budowlane. Jednocześnie trwają przygotowania do zbliżającego się święta 1 listopada.

Na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn zostały wybudowane 3 kolejne kolumbaria. Każde składa się z 18 nisz, do których można składać urny. Łącznie na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn stoi już 9 kolumbariów, a na cmentarzu komunalnym Szczakowa 5 kolejnych.

Kolumbarium cmentarz komunalny Wilkoszyn w Jaworznie

Aktualnie trwa budowa grobów murowanych na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn. W tym roku także zostały tutaj przeprowadzone drobniejsze prace budowlane: naprawa pokrycia dachu kaplicy, demontaż schodów terenowych i budowa muru oporowego za kaplicą oraz remont schodów wejściowych do budynku administracji.
Kolejny rok MZNK w Jaworznie kontynuuje współpracę z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworznie Tadeuszem Kaczmarkiem. Dzięki temu i przy wsparciu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie udało się w tym roku wykonać nakładkę asfaltową na alei prowadzącej od bramy bocznej cmentarza komunalnego w Szczakowej.
Oprócz tego na cmentarzu komunalnym Szczakowa w tym roku zostały udostępnione dwa nowe punkty poboru wody i wyremontowane bramy wjazdowe. MZNK zlecił także wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, które mogły stanowić zagrożenie dla osób lub mienia. W zamian za wycięte drzewa wykonano nasadzenia rekompensacyjne.

Nowa asfaltowa alejka na cmentarzu komunalnym Szczakowa w Jaworznie.

Trwają prace porządkowe na cmentarzach komunalnych. Oczyszczane są alejki, przycinane żywopłoty i trawniki. Odwiedzającym cmentarze przypominamy o specjalnych regałach, na które można odkładać niepotrzebne znicze, które nadają się do ponownego wykorzystania. Powtórne użycie zniczy pozwala zredukować ilość odpadów, które powstają na cmentarzach.

Regał na znicze do ponownego wykorzystania na cmentarzu komunalnym w Jaworznie.

Przypominamy, że od ubiegłego roku MZNK w Jaworznie udostępnia informację na temat osób pochowanych na cmentarzach komunalnych na witrynie internetowej: www.jaworzno.grobonet.com. Portal daje możliwość wyszukania grobu i zapewnia dostęp do dokładnych map cmentarzy komunalnych. Na obu cmentarzach znajdują się tablice informacyjne z planami nekropolii oraz kodami QR kierującymi na stronę internetową.

Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn w Jaworznie. Pracownik przycina żywopłot.