Półrocze nowego systemu – prezentacja

Półrocze nowego systemu – prezentacja

Ważnym elementem wczorajszego spotkania władz miasta z radnymi była prezentacja podsumowująca 6 miesięcy funkcjonowania w mieście nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła przedstawił uczestnikom posiedzenia schemat funkcjonowania systemu oraz sprawozdanie finansowe, potwierdzające zasadność wprowadzonych w zeszłym roku stawek za odbiór śmieci.

 

Przygotowane podsumowanie pokazało, że obecnie wprowadzony w Jaworznie system jest skalkulowany w optymalny sposób. Uzyskane w ciągu 6 miesięcy „oszczędności”, które w przeliczeniu na osobę wynoszą 0,67 zł, pozwolą na utworzenie w mieście – wymaganego ustawą – Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a w przyszłości pozwolą na jego całoroczne funkcjonowanie.

{videobox}RDkFG8bMtP4{/videobox}

Pełną prezentację można obejrzeć poniżej: