Nowy sposób na wyjście z długów

Nowy sposób na wyjście z długów

Należność główna to nie jedyne obciążenie, które spoczywa na dłużniku, który nie uiszcza opłat z tytułu czynszu za mieszkanie komunalne. Dodatkową kwotą do spłaty są stale naliczane odsetki. Jednak dzięki przyjętemu w naszym mieście nowemu programowi pomocowemu osoby, które zobowiążą się spłacić należność główną mogą liczyć na umorzenie całej lub połowy kwoty naliczonych odsetek.

W Jaworznie od kilku lat działają różne formy pomocy skierowane do najemców lokali mieszkalnych, którzy z różnych powodów nie uiszczają regularnie opłat czynszowych. Do programu oddłużeniowego, programu praca za długi czy dodatku mieszkaniowego dołączył właśnie nowy program pomocowy, który ma na celu pomóc w spłacie długów i wyjść na prostą. Nowe rozwiązanie pojawiło się dzięki przyjętej niedawno uchwale Rady Miejskiej.

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji dla osób, które chcą skorzystać z tej formy pomocy.

Dla kogo nowy program?
Program skierowany jest do osób, które na koniec 2017 roku posiadały zadłużenie przekraczające 10 tysięcy złotych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i nie korzystały wcześniej z innych programów pomocowych oferowanych przez MZNK w Jaworznie (program oddłużeniowy).

Co zrobić, żeby z niego skorzystać?
W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie i złożyć stosowny wniosek. Osoba przystępująca do tego programu na dzień złożenia wniosku nie może mieć zaległości w opłatach z tytułu czynszu za okres ostatnich trzech miesięcy. Dodatkowo, dłużnik musi uznać wysokość swoich zaległych należności pieniężnych.

Co dalej?
Podobnie jak w przypadku innych programów pomocowych osoba posiadająca zaległości zawiera z gminą porozumienie, na podstawie którego spłaca należność główną i koszty, a wierzyciel – w tym przypadku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – w zamian umarza 100 proc. odsetek. Jeżeli dłużnik nie ma wystarczających środków na jednorazową spłatę należności głównej i kosztów, może uregulować ją w maksymalnie dwunastu miesięcznych ratach. W tym przypadku zostanie umorzone 50 proc. odsetek, a drugą połowę będzie musiał uregulować.

Do kogo po więcej informacji?
Szczegółowych informacji na temat nowego programu pomocowego udziela Dział Gospodarki Lokalowej MZNK w Jaworznie, ul. Północna 9b, IV piętro, pok. 412.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi formami pomocy na naszej stronie internetowej (zakładka „Programy pomocowe”).