Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W przyszłym tygodniu MZNK podpisze umowę z nowym wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna. Poniżej podsumowujemy dotychczasowe wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W tym roku zmieni się firma odbierająca odpady od mieszkańców Jaworzna. W przetargu zostało wybrane konsorcjum, którego liderem jest krakowska spółka AVR. Do tej pory, nieprzerwanie od lipca 2013 roku odpady odbierała jaworznicka firma MPO.
– Świadomość ekologiczna jaworznian rośnie. Mieszkańcy naszego miasta chętnie i skutecznie segregują odpady. Świadczy o tym między innymi liczba deklaracji o segregowaniu odpadów – mówi Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora MZNK.

Aktualnie segregacja odpadów deklarowana jest przez 81 394 osoby, a brak segregacji deklaruje tylko 1 845 osób. Należy zaznaczyć, że do segregowania odpadów motywuje oczywiście stawka opłaty. Osoby, które nie zadeklarowały, że będą sortować śmieci muszą płacić stawkę wyższą. Na dzień dzisiejszy jest to 15 zł w przypadku osób, które zadeklarują segregację odpadów, a jeśli odpady nie są segregowane – 29 zł od osoby miesięcznie.
Gdy już o pieniądzach mowa można pokusić się o krótkie podsumowanie dotychczasowych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że system gospodarki odpadami według przepisów musi sfinansować się sam, czyli tylko z opłaty uiszczanej przez mieszkańców. Gmina nie może do systemu dokładać z własnego budżetu, nie może również pozyskanych środków przeznaczyć na cele, które nie są związane z odpadami komunalnymi.

Od początku funkcjonowania systemu powstała założona nadwyżka w kwocie ponad 1 mln 590 159,92 zł. Jak wspomnieliśmy powyżej pieniądze te nie mogą być przeznaczone na żadne wydatki gminne, które nie są związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Zostały wydane na budowę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który powstaje na Górze Piasku. Mieszkańcy Jaworzna będą mogli oddawać w punkcie m.in. odpady, które ze względu na swoje gabaryty lub skład nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników i kontenerów na śmieci. Budowany PSZOK zastąpi dotychczasowy przy ulicy Martyniaków, prowadzony przez MPO. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że z roku na rok wzrasta masa odpadów powstających w domach jaworznian oraz koszty ich zagospodarowania przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK w Balinie, z którą Gmina Jaworzno ma podpisaną umowę.

Na dzień dzisiejszy system gospodarki odpadami funkcjonuje prawidłowo i jest finansowany właściwie w związku z tym nie są planowane zmiany wysokości stawki. Umowa, która zostanie podpisana 20 września br. z nowym wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Jaworzna będzie nieco różniła się od aktualnej wykonywanej przez MPO Sp. z o.o. Przede wszystkim będzie podpisana na dłuższy okres, przekraczający 3 lata (aktualna umowa podpisywana była na dwa lata). Wykonawca podobnie jak do tej pory będzie musiał wyposażyć mieszkańców (domy jednorodzinne i stanowiska kontenerowe przy blokach) w kontenery i pojemniki na odpady. Natomiast po zakończeniu umowy pojemniki i kontenery przejdą na własność gminy. W ramach umowy nadal będą funkcjonować Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.