Korekta deklaracji jest bardzo ważna

Korekta deklaracji jest bardzo ważna

Jedna z istotnych dla mieszkańców zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy korekt deklaracji. Do momentu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty dotychczasowej deklaracji nie ma podstawy do zmiany wysokości opłaty.

Nowelizacja ustawy regulującej gospodarkę odpadami weszła w życie 1 lutego 2015 r. Jeden ze zmienionych zapisów (art. 6q ust. 3 ustawy) mówi, że w sytuacji, gdy pomimo zaistnienia okoliczności uzasadniających zmniejszenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku i nie składa nowej deklaracji w określonym przez ustawę terminie 14 dni nie stwierdza się nadpłaty za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
– Bez złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości nie ma podstaw do wprowadzenia w systemie nowej, niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopiero od daty fatycznego wpływu korekty deklaracji możliwe jest obniżenie opłaty za miesiąc, w którym ta korekta została złożona oraz za miesiące następne. Uiszczanie niższej opłaty wcześniej niż została złożona stosowna korekta deklaracji spowoduje powstanie zaległości w opłacie – wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK.

Korekty deklaracji można składać osobiście lub przesłać pocztą do Działu Gospodarwki Odpadami MZNK w Jaworznie (adres poniżej). Wzory deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie, pod numerami telefonów: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 17:00.