Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

MZNK publikuje harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na przyszły rok.
Harmonogramy podzielone są na dwa pliki – dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.
W harmonogramach zapisane są informację w jakie dni odbierane są odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gdzie i kiedy organizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Harmonogramy można pobrać z naszej strony internetowej lub w formie papierowej osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym. Do domów jednorodzinnych harmonogramy będą rozwożone przez firmę odbierającą odpady. Przypominamy, że harmonogramy odbioru odpadów są również dostępne w darmowej aplikacji mobilnej na smartfony i inne urządzenia o nazwie „Kiedy wywóz”.