Dzikie wysypisko przy Jaśminowej

Dzikie wysypisko przy Jaśminowej

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wczoraj kolejny raz posprzątali dzikie wysypisko, które powstało na terenie byłego stanowiska kontenerowego przy ul. Jaśminowej. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Jak informuje Straż Miejska w Jaworznie – osoby wyrzucające odpady na teren zielony przy ul. Jaśminowej podlegają odpowiedzialności karnej za wykroczenie zgodnie z art. 145 KW „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Ludzie, którzy zaśmiecają środowisko i porzucają odpady gdzie popadnie często myślą, że pozostaną anonimowi. Pamiętajmy jednak, że identyfikacja sprawców wcale nie jest taka trudna. Zarówno Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie jak i Straż Miejska dysponują tzw. fotopułapką. Straż Miejska w Jaworznie w trakcie kontroli na ulicy Jaśminowej wyciągnęła konsekwencje karne wobec 5 ujawnionych sprawców wyrzucania śmieci w miejscu publicznym, w jednym przypadku toczy się postępowanie o ukaranie w Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

Pamiętajmy, że jeśli chcemy cieszyć się czystymi ulicami, pięknymi terenami zielonymi, których mamy w naszym mieście pod dostatkiem troszczmy się o nie wspólnie i nie wyrzucajmy śmieci, gdzie nam się tylko podoba. Jeśli jesteście świadkami podrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, to zgłaszajcie to odpowiednim służbom, np. Straży Miejskiej.