Deklaracja dostępności cyfrowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie – www.archiwum.mznk.jaworzno.pl

Wstęp deklaracji
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.archiwum.mznk.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
Telefon: +48 32 615 50 30
Fax: +48 32 615 53 35
E-mail: sekretariat@archiwum.mznk.jaworzno.pl
Adres korespondencyjny: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej
Stronę opublikowano dnia 2008-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji
Stronę istotnie aktualizowano dnia 2017-11-27.

Dostosowanie strony www.archiwum.mznk.jaworzno.pl do wymogów WCAG.2.0 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

Status
W Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.archiwum.mznk.jaworzno.pl spełnia wymagania w 93,31 proc.
Szczegóły dostępne http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=6d4a0787-1b2b-4af6-89d5-d0b9290bc8ad.
Strona internetowa www.archiwum.mznk.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część obrazów nie posiada atrybutów alt,
 • część kontrolek przycisków nie posiada nazw,
 • część linków nie posiada poprawnej nazwy i/lub atrybutów alt.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia kontrastu na stronie.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-14.

MZNK w Jaworznie dokłada starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Jamróz
E-mail: sekretariat@archiwum.mznk.jaworzno.pl
Telefon: +48 32 615 50 30 (wew. 447)

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba MZNK w Jaworznie znajduje się w budynku przy ul. Północnej 9b:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Północnej,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków,
 • w budynku znajduje się winda,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na III i IV piętrze oraz na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców I, ul. Matejki 24:

 • do budynku można dojść od ul. Matejki (schody) oraz od ul. Rzemieślniczej (można wjechać wózkiem),
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców II, ul. Jagiellońska 70:

 • do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami od ul. Jagiellońskiej,
 • obsługa osób odbywa się na I piętrze, osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózku i chcą załatwić sprawę w BOM II osobiście, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Zieleni Miejskiej, ul. Inwalidów Wojennych 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Inwalidów Wojennych 5,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Gospodarki Cmentarzami, ul. Wilkoszyn 102:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno ze schodami oraz jedno z podjazdem dla wózków, znajdujące się z drugiej strony budynku,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Gospodarki Odpadami, ul. Galmany 1:

 • do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami od ul. Galmany,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • przed wejściem do budynku umieszczony jest domofon (dzwonek), którym osoby z obniżoną mobilnością mogą wezwać pracownika jednostki,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.