Zieleń miejska

Działania Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych podczas stanu epidemii

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r., do odwołania. Praca MZNK została przeorganizowana w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców. Codziennie odbierane są telefony, przyjmowana jest poczta oraz przygotowywane

KOMUNIKAT MZNK W JAWORZNIE!

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r.,